بیمارستان امام رضا مشهد | میز تشریح لمسی

نام کالا

تعداد

زمان انتظار تا تحویل نهایی

میز تشریح لمسی

1 عدد

5 روز کاری

بیمارستان امام رضا مشهد | میز تشریح لمسی

در این بیمارستان از میز تشریح لمسی استفاده شده است. که برای تشریح ، تدریس و آموزش به دانش جویان شما کمک شایانی میکند.

استفاده از فناوری در بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی دانشگاهی همواره به منظور بهبود فرایندها و ارتقای سطح خدمات انجام می‌شود. میزهای تعاملی هوشمند و لمسی از جمله فناوری‌هایی هستند که در این مکان‌ها به کار گرفته می‌شوند و نقش بسیار مهمی در ارتقای تجربه بیماران، دانشجویان و کادر درمانی دارند.

میز تشریح یا میز بحران یک محصول کاملا حرفه ایی برای بحث مدیریت بحران در ارگان های نظامی یا بعنوان میز تشریح در ارگان های درمانی و بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

پروژه های مرتبط