رفع نا هنجاریهای خانوادگی

جولای 18, 2018

برسکو ی آرامش *****

برگزاری سلسله همایشهای مشاوره ای آموزش همسرداری موفق بر سکوی آرامش .**** رسیدن به آرامش نسبی زندگی ......چگونه قلب همسر خود را تسخیر کنیم. *** برگزار کننده 12 جلسه آموزشی همسر داری ویژه بانوان . شروع دوره : اول مردادماه1397/5/1                                            مهلت ثبت نام :تا پایان تیرماه 97 ساعت برگزاری :9:30الی 11صبح                                              مکان برگزاری :روبه روی چمن 85 سرخس 20 جنب بانک صادرات پلاک 77                                                         موسسه فرهنگی قران و عترت دانش آوران