نوامبر 26, 2016

راهنمایی مادران باردار جهت خوب بودن و صلاح فرزند از دیدگاه آیت الله وحید

سؤال. مادری که باردار است چه کارهایی را باید انجام دهد تا انشاءالله فرزند خوب و صالح و خداشناس نصیب ما شود؟  مادر تأثير بسزائي روي […]
نوامبر 9, 2016

مسئله دخیل بستن به ضریح، بستن نخ، قفل و تسبیح از دیدگاه مراجع عظام

ؤمنین مسلمان همواره از انجام اموری که وهن مذهب را در پی دارد منع شده‌اند. یکی از این امور که شاید عده‌ای از روی غفلت مرتکب […]
نوامبر 9, 2016

حکم ریش تراشی ؟

1) هَل سئلتُکُم العُلَماء مِن اَمر دِینُکم و دُنیاکم:آیا از علماء درباره دین و دنیاتان سوال کرده اید ؟ (2) تراشیدن ریش و ماشین کردن آن […]