اخبار موسسه

تیر ۲۴, ۱۳۹۵
photo_2016-06-12_09-01-03

شروع کلاس های قرآنی موسسه دانش آروان

دوره دوره ترجمه وحفظ آیات کاربردی به طورحزبی هرپنج شنبه ساعت ۱۱ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹‌ همچنین حفظ جز۳۰ویژه نوجوانان ماهی فقط ۱۰هزار 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 دوره تربیت دینی واخلاقی ویژه […]
تیر ۹, ۱۳۹۵
photo_2016-06-12_09-01-03

آموزش های موسسه

ثبت نام کلاسهای :روخوانی -روانخوانی – تجوید ترجمه ومفاهیم قرآن (جزء۳۰) تدبر در قرآن و سیره اهل بیت (ع) حفظ :حفظ آسان در کلاس در ماه […]